Ho Chi Minh, Viet Nam
info@icobaselist.com

crypto

Populous (Cryptocurrency)
17.10.2018

Populous (Cryptocurrency)

Được thành lập vào năm 2017 tại một điểm cao trong cơn sốt blockchain và cryptocurrency, Populous là một nền tảng hóa đơn ngang hàng. Nó sử dụng công nghệ sổ kế toán phân phối...
Read more
Robinhood triển khai IPO.
18.09.2018

Robinhood triển khai IPO.

Robinhood, nền tảng bắt đầu như một ứng dụng giao dịch chứng khoán và từ đó đã chuyển sang kết hợp giao dịch tiền điện tử và các dịch vụ khác, có thể tiếp tục...
Read more
1 2