KR1, một quỹ công cộng theo đuổi các khoản đầu tư vào lĩnh vực blockchain hôm nay công bố những động thái mới nhất của họ. Đầu tiên, công ty đã đầu tư vào Dự án Dfinity (Dfinity), đầu tư 595.000 GBP cho tổng số 191.681.85 Dfinity Network Tokens (DFN). Dự án được thành lập để nghiên cứu các cách thức cho phép các mạng phân quyền công cộng để lưu trữ một máy tính ảo có khả năng không giới hạn tiềm năng, đồng thời cung cấp một cơ chế đồng thuận an toàn, hiệu suất và linh hoạt.

Thứ hai, KR1 cũng đã đầu tư 100.000 USD vào Dự án Flying Carpet được quản lý bởi Air Network Ltd (Air Network). Air Network là một giao thức truyền thông dựa trên Ethereum cho các thiết bị IoT như máy bay không người lái và ô tô tự động. Dự án sẽ kết nối các chủ sở hữu phần cứng sẽ kết nối các thiết bị IoT của họ với Air Network, các nhà phát triển sẽ xây dựng phần mềm cho phép các thiết bị này thực hiện nhiệm vụ và cuối cùng là các doanh nghiệp sẽ sử dụng ứng dụng Air Network để truy cập các dịch vụ khác nhau yêu cầu máy bay tự động.

Connext cho phép các dự án Ethereum triển khai các giao dịch chi phí thấp, gần như ngay lập tức cho người dùng của họ. Mục tiêu cuối cùng là để Connext trở thành một mạng lưới mở, thân thiện với nhà phát triển, hoàn toàn do cộng đồng quản lý, để xử lý các giao dịch hai bên dưới mọi hình thức. Blocksmith là cung cấp mới của họ và mục tiêu là một cơ quan phát triển hệ thống blockchain, tận dụng kinh nghiệm trước đây của họ trong việc xây dựng sản phẩm để cung cấp các giải pháp mới cho không gian blockchain.
Nguồn: https://www.cryptoninjas.net