Ho Chi Minh, Viet Nam
info@icobaselist.com

CryptoCurve (ALL-IN-ONE WALLET)

USA

Video

Details

Dự án CryptoCurve là ICO đầu tiên sẽ khởi chạy trên nền tảng WanChain. Mục tiêu của Curve là xây dựng một nền tảng cung cấp giải pháp tất cả-trong-một cho đầu tư tiền điện tử. Nền tảng này sẽ cung cấp nhiều tính năng như danh mục đầu tư, ví tiền, trao đổi, đầu tư ico và nhiều tính năng khác.

Về bản chất, nền tảng ví CryptoCurve sẽ dành các chức năng của mình cho việc quản lý quỹ Crypto dễ dàng, phân tích thị trường, đầu tư, kinh doanh và bảo mật của ICO. CryptoCurve cung cấp thêm kinh nghiệm người dùng mới về chi tiêu tiền điện tử khi đang di chuyển.

Curve Token đáp ứng:

  • QUYỀN BÌNH CHỌN: Tất cả các chủ sở hữu CURV đều có quyền biểu quyết Token ICOs sẽ liệt kê trên sàn Curve.
  • ĐƯỢC GIẢM GIÁ: Giảm phí giao dịch nếu thanh toán bằng CURV.
  • CỘNG ĐIỂM: Tạo và chạy hợp đồng thông minh tổng hợp của riêng bạn khi bạn giữ đủ mã thông báo CURV.
  • BURNING: CryptoCurve mua lại một phần trăm mã thông báo mỗi quý và đốt chúng (Giống như cách Binance làm)
  • STAKING: Khóa mã thông báo CURV của bạn và bạn sẽ nhận AIRDROP miễn phí từ những dự án ICO trên Curve.

Leave a reply