Ho Chi Minh, Viet Nam
info@icobaselist.com

DREP (Protocol)

Singapore

Video

Details

DREP là một hệ sinh thái phân cấp dựa trên công nghệ Blockchain, nó trao quyền cho các nền tảng Internet khác nhau để định lượng, kiếm tiền chia sẻ từ giá trị danh tiếng.

Chúng tôi mong muốn thúc đẩy cộng đồng Internet hấp dẫn hơn, chất lượng cao và kết nối với nhau hơn.

DREP đang tạo ra một hệ thống danh tiếng phân cấp để giải quyết một số vấn đề mà nền tảng Internet gặp phải. Chúng bao gồm nội dung giả mạo và tài khoản được sử dụng cho thao tác độc hại, tỷ lệ giữ chân người dùng thấp, khó khăn trong việc kiếm tiền từ lưu lượng truy cập và cách ly giữa cả nền tảng và ứng dụng. Ngoài ra, người dùng không có ưu đãi để quản lý danh tiếng trực tuyến của họ và không có cách nào để kiếm tiền từ danh tiếng đó.

Việc khởi động nhằm mục đích giải quyết những vấn đề này bằng cách tạo ra một hệ sinh thái bao gồm một chuỗi công khai, một giao thức dựa trên danh tiếng và các công cụ cho nền tảng Internet. Nền tảng Internet có thể định lượng, kiếm tiền và chia sẻ giá trị danh tiếng của người dùng, nội dung, sản phẩm và dịch vụ. Họ sẽ nhắm mục tiêu nền tảng thương mại điện tử, xã hội, công cụ và nội dung. Mã thông báo ERC20 được gọi là DREP sẽ được sử dụng làm khí đốt hoặc phương thức thanh toán cho các dịch vụ giá trị gia tăng liên quan đến pool chia sẻ thông tin người dùng hoặc nền tảng giao dịch của DREP.

Leave a reply