Ho Chi Minh, Viet Nam
info@icobaselist.com

Essentia (Protocol)

Amsterdam, Netherlands

Video

Details

Essentia là một tập hợp các chuỗi giao thức đa chuỗi được kết nối với nhau, kết nối các nguồn lực tập trung và phi tập trung để tạo ra các tương tác và kinh nghiệm mạnh mẽ mới.

Các phần khác nhau của Internet mới được sinh ra như là các khối xây dựng, nhưng không có cách nào để chúng hoạt động cùng nhau.

Ngay cả việc tương tác các công nghệ mới với các tài nguyên tập trung cũ có thể chứng minh hữu ích trong việc biến đổi mô hình đã xảy ra  từ Web 2 sang Web 3 .

Bây giờ, chúng tôi sở hữu dữ liệu của mình, chúng tôi có thể chứng minh rằng chúng tôi sở hữu những gì chúng tôi có và tạo ra nó trên các nền tảng khác nhau, nhưng làm thế nào để chúng ta cùng nhau đưa vào một khuôn khổ gắn kết hoàn toàn mới, thay thế hiệu quả các mô hình cũ và cho phép tương tác mới mạnh mẽ ?

Chào mừng bạn đến với Essentia.

Leave a reply