Ho Chi Minh, Viet Nam
info@icobaselist.com

Blockshipping GSCP (Platform)

Denmark

Video

Details

Nền tảng Container chung của Blockshipping (GSCP) được thiết kế để xây dựng các quy trình chính trong việc xử lý các container trên toàn thế giới hiệu quả hơn và do đó giải quyết một số vấn đề quan trọng nhất trong sản xuất vận chuyển container ngày nay.

Nền tảng GSCP dựa trên blockchain sẽ hội đủ điều kiện cho một loạt các bên liên quan sản xuất (Carriers, chủ sở hữu hàng hóa, BCO), các nhà khai thác cảng và các công ty vận tải) để tiết kiệm chi phí và giảm hàng tồn kho container dựa trên giao dịch tri thức thời gian thực. Tại Blockshipping, chúng tôi tự hào nói rằng dự án GSCP đáp ứng các yêu cầu này: Trường hợp kinh doanh của dự án GSCP là cực kỳ mạnh mẽ; dự án có sự liên quan toàn cầu đối với ngành vận tải container; giảm chi phí cũng như giảm lượng khí thải CO2; việc sử dụng công nghệ blockchain cũng như công nghệ cảm biến thông minh và các công nghệ sáng tạo khác trên nền tảng này là chính hãng; tiềm năng tăng trưởng cho nền tảng GSCP là đáng kể; và các nhà sáng lập giàu kinh nghiệm đứng sau nền tảng toàn vẹn của GSCP về giá trị minh bạch và hoàn toàn có thể đối thoại và thảo luận về mọi khía cạnh có thể có của dự án GSCP.

Mô hình mã thông báo GSCP liên quan đến việc phát hành hai mã thông báo:

  • Mã thông báo tiện ích nội bộ, Mã thông báo nền tảng vùng chứa – hoặc CPT
  • Mã chia sẻ doanh thu bên ngoài, Coin Crypto Container – hoặc CCC.

CPT sẽ được sử dụng để thanh toán bù trừ và thanh toán các giao dịch giữa người dùng nền tảng. Các giao dịch này sẽ bao gồm các dịch vụ liên quan đến xử lý container toàn cầu. Phần trăm doanh thu từ các giao dịch chuyển đến Hồ sơ chia sẻ doanh thu và được chuyển cho chủ sở hữu mã Token CCC.

CCC là token chứng khoán vì chia cổ tức hàng năm cho nhà đầu tư nắm giữ Token.

Leave a reply