VouchForMe (trước đây là InsurePal), một thế hệ bảo hiểm ngang hàng tiếp theo dựa trên các chứng thực xã hội, khai thác sức mạnh của công nghệ blockchain hôm nay đã công bố phát hành phiên bản đầu tiên của sản phẩm.
Phiên bản này cho phép khách hàng bảo hiểm chia sẻ các khoản khấu trừ bảo hiểm hiện có của họ với bạn bè và thành viên gia đình. Bằng cách chứng nhận cho khách hàng bảo hiểm , bạn bè và thành viên gia đình đảm bảo được chi trả một phần khoản khấu trừ mà khách hàng đã đưa vào chính sách bảo hiểm của mình. Điều này có nghĩa là họ sẽ trả cho một phần khoản khấu trừ được áp dụng trong trường hợp phát sinh lỗi bị khiếu nại.

Sử dụng VouchForMe, khách hàng bảo hiểm thực sự có một phần rủi ro đối với các thành viên của các thành viên xã hội của họ.
Nhờ sự hỗ trợ của họ, các khách hàng bảo hiểm hạ thấp mức độ tiếp xúc với chi phí khấu trừ cao trong trường hợp họ yêu cầu bồi thường.
Trong thực tế, VouchForMe giúp quản lý quá trình mời bạn bè và gia đình đến chứng từ, tạo thỏa thuận giữa khách hàng bảo hiểm và người bảo lãnh cá nhân, và trong trường hợp yêu cầu bồi thường, tạo điều kiện cho thủ tục thu tiền bảo lãnh.
Phiên bản hiện tại là công ty bảo hiểm độc lập, có sẵn trên toàn thế giới và được cung cấp miễn phí trong thời gian khuyến mại trong ba tháng.

Nguồn: CJ