Blockshipping thông báo quan hệ đối tác với ví tiền điện tử hàng đầu thế giới BRD Secure Checkout.

BRD (trước đây gọi là Wallet Bread) được thừa nhận rộng rãi như là ví tiền điện tử hàng đầu thế giới và thông tin tuyệt vời cho toàn bộ thị trường ICO mà BRD hiện ra mắt một giải pháp Secure Checkout  dễ dàng hơn và thân thiện với người dùng hơn. ICO được lựa chọn cẩn thận khi liên kết.

Blockshipping là ICO đầu tiên trên BRD Secure Checkout và chúng tôi muốn nhân cơ hội này để cảm ơn  BRD và chào đón tất cả các thành viên của cộng đồng mạnh mẽ của BRD tham gia vào ICO Blockshipping.

Peter Ludvigsen, Giám đốc điều hành & sáng lập Blockshipping nói “Với BRD Secure Checkout, cuối cùng chúng tôi đã tìm thấy câu trả lời hoàn chỉnh để quản lý các phần quan trọng trong việc xác minh nhà đầu tư, giải quyết các giao dịch của họ và bảo vệ tài sản mật mã mới của họ. Với BRD hỗ trợ ICO của chúng tôi, Blockshipping có thể tập trung vào việc xây dựng một nền tảng blockchain đẳng cấp thế giới cho ngành vận tải toàn cầu. ”

Đối với người giữ mã thông báo CCC hiện tại, ví BRD cũng sẽ là một tùy chọn tuyệt vời để lưu trữ và quản lý mã thông báo CCC của bạn trong tương lai.